Działki usługowe Września ul. Paderewskiego 1U/ZP, ul. Kryształowa 2U/ZP, ul. Granatowa 3U/ZP Bezpośrednia sprzedaż

Oferowane działki usługowe położone są na ul. Paderewskiego, ul. Kryształowej i ul. Granatowej w miejscowości Września – zobacz lokalizację .

Obecnie każdy z oferowanych trzech terenów stanowi jedną dużą działkę usługową (za wyjątkiem terenu 2U/ZP, który w czerwcu 2017 roku został podzielony na działki 871/51 i 871/52): ul. Paderewskiego 1U/ZP – 4686 m2, ul. Kryształowa 2U/ZP – 3261 m2, ul. Granatowa 3U/ZP – 1283 m2, natomiast w ramach terenu:

  • ul. Paderewskiego 1U/ZP istnieje możliwość wydzielenia działek usługowych od 500 m2 (oraz w miarę możliwości wielokrotności tej powierzchni) aż do 4686 m2;
  • ul. Kryształowa 2U/ZP istnieje możliwość wydzielenia działek usługowych od 500 m2 (oraz w miarę możliwości wielokrotności tej powierzchni) aż do 3261 m2;
  • ul. Granatowa 3U/ZP istnieje możliwość wydzielenia działek usługowych od 500 m2 (oraz w miarę możliwości wielokrotności tej powierzchni) aż do 1283 m2.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego są to tereny zabudowy usługowej w zieleni urządzonej 1U/ZP, 2U/ZP, 3U/ZP z minimalną powierzchnią działki 500 m2 (dopuszcza się lokalizację: jednego budynku usługowego na działce, jednego budynku garażowo-gospodarczego na działce, jednego lokalu mieszkalnego w budynku usługowym; maksymalna powierzchnia zabudowy – 30% powierzchni działki; minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 40% powierzchni działki; maksymalna wysokość zabudowy budynków usługowych: jedna kondygnacja podziemna, dwie naziemne, w tym poddasze użytkowe i nie więcej niż 9 m; maksymalna wysokość zabudowy budynków garażowo – gospodarczych nie więcej niż 6 m; dachy płaskie lub dachy skośne o kącie nachylenia 20 – 40 stopni; kierunek głównej kalenicy dachu równoległy do frontu budynku).

Obecnie trwają prace nad uzbrojeniem terenów w prąd, wodę, gaz i kanalizację (dla części działek usługowych wydane zostały warunki przyłączenia do sieci).

Już istniejąca ul. Paderewskiego oraz dwie nowo powstałe ulice: ul. Kryształowa i ul. Granatowa położone są na jednym z największych wrzesińskich osiedli – Lipówce. Osiedle Lipówka znajdujące się przy głównym wjeździe do Wrześni od strony Poznania ma bardzo duży potencjał rozwoju w najbliższych latach, głównie ze względu na atrakcyjną lokalizację, zaawansowane uzbrojenie terenu oraz porządek urbanistyczny. W niedalekiej odległości zlokalizowany jest dworzec kolejowy i autobusowy. Atutem lokalizacji oferowanych działek usługowych jest również bardzo dogodny dojazd do centrum Wrześni, drogi krajowej numer 92 oraz autostrady A2.

Ceny już od 500 PLN / 1 m2

Lista działek usługowych w ramach oferty ul. Paderewskiego 1UZ/P, ul. Kryształowa 2UZ/P i ul. Granatowa 3UZ/P:

  • teren 1UZ/P – działka nr geodezyjny 871/1 o powierzchni 4686 m2, 700 PLN / 1 m2, cena 3 280 200 PLN;
  • teren 2UZ/P – działki nr geodezyjny 871/51 i 871/52 o łącznej powierzchni 3261 m2, 600 PLN / 1 m2, cena 1 956 600 PLN z czego:
    1. działka nr geodezyjny 871/51 o powierzchni 1222 m2, sprzedana;
    2. działka nr geodezyjny 871/52 o powierzchni 2039 m2, 600 PLN / 1m2, cena 1 223 400 PLN;
  • teren 3UZ/P – działka nr geodezyjny 871/34 o powierzchni 1283 m2, 500 PLN / 1 m2, cena 641 500 PLN.

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Wszelkie zawarte w niej opisy, cenniki, rzuty, projekty, wizualizacje, zdjęcia, mapy itp. mają charakter poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Kupującego.