Działki budowlane Września ul. Kryształowa Bezpośrednia sprzedaż

Oferowane działki budowlane położone są na ul. Kryształowej w miejscowości Września – zobacz lokalizację .

Powierzchnie oferowanych działek budowlanych zawierają się w przedziale od 617 m2 do 1077 m2.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest to teren zabudowy jednorodzinnej 2MN / 4MN (maksymalna powierzchnia zabudowy – 30% powierzchni działki; minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 50% powierzchni działki; obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem z planu; dopuszcza się lokalizację: jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce, jednego budynku garażowo – gospodarczego na działce; maksymalna wysokość zabudowy budynków mieszkalnych – dopuszcza się nie więcej niż: jedną kondygnację podziemna, dwie naziemne, w tym poddasze użytkowe i nie więcej niż 9 m; maksymalna wysokość zabudowy budynków garażowo – gospodarczych – dopuszcza się nie więcej niż 6 m; obowiązują dachy skośne o nachyleniu połaci od 30 do 45 stopni).

Obecnie trwają prace nad uzbrojeniem terenu w prąd, wodę, gaz i kanalizację (dla części działek wydane zostały warunki przyłączenia do sieci).

Ulica Kryształowa to jedna z nowo powstałych ulic położona na jednym z największych wrzesińskich osiedli – Lipówce. W niedalekiej odległości zlokalizowany jest dworzec kolejowy i autobusowy. W pobliżu osiedla znajduje się Jezioro Wrzesińskie oraz park miejski. Atutem lokalizacji oferowanych działek budowlanych jest również bardzo dogodny dojazd do centrum Wrześni, drogi krajowej numer 92 oraz autostrady A2.

Cena 400 PLN / 1 m2

Lista działek budowlanych w ramach oferty Września ul. Kryształowa:

  • działka numer 5 (nr geodezyjny 871/5) o powierzchni 1077 m2, 400 PLN / 1 m2, cena 430 800 PLN;
  • działka numer 6 (nr geodezyjny 871/6) o powierzchni 922 m2, 400 PLN / 1 m2, cena 368 800 PLN;
  • działka numer 7 (nr geodezyjny 871/7) o powierzchni 923 m2, 400 PLN / 1 m2, cena 369 200 PLN;
  • działka numer 52 (nr geodezyjny 867/52) o powierzchni 617 m2, 400 PLN / 1 m2, cena 246 800 PLN;
  • działka numer 53 (nr geodezyjny 867/53) o powierzchni 660 m2, 400 PLN / 1 m2, cena 264 000 PLN;
  • działka numer 54 (nr geodezyjny 867/54) o powierzchni 659 m2, 400 PLN / 1 m2, cena 263 600 PLN;
  • działka numer 55 (nr geodezyjny 867/55) o powierzchni 668 m2, 400 PLN / 1 m2, cena 267 200 PLN.

Zapraszamy także do zapoznania się z ofertą działek budowlanych Września ul. Opalowa , ul. Cyrkoniowa , ul. Granatowa , ul. Diamentowa .

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Wszelkie zawarte w niej opisy, cenniki, rzuty, projekty, wizualizacje, zdjęcia, mapy itp. mają charakter poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Kupującego.