Działki budowlane wielorodzinne z usługami Września ul. Granatowa Bezpośrednia sprzedaż

Oferowane działki budowlane wielorodzinne z usługami położone są na ul. Granatowej w miejscowości Września – zobacz lokalizację .

Z terenu o łącznej powierzchni 9494 m2 istnieje możliwość wyboru konkretnej już wydzielonej działki (2183 m2, 3049 m2, 4262 m2) lub wydzielenia nowej działki o powierzchni od 900 m2 (oraz w miarę możliwości wielokrotność tej powierzchni) aż do 5000 m2.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest to teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami 1MW/U (maksymalna powierzchnia zabudowy – 30% powierzchni działki; minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 25% powierzchni działki; nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; dopuszcza się lokalizację: budynków mieszkalnych wielorodzinnych, lokali usługowych wbudowanych wyłącznie w kondygnacji parteru budynków mieszkalnych, garaży wbudowanych wyłącznie w kondygnacjach podziemnych budynków mieszkalnych; maksymalna wysokość zabudowy budynków mieszkalnych – dopuszcza się nie więcej niż: dwie kondygnacje podziemne, trzy kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe i nie więcej niż 12,0 m; obowiązują dachy skośne o nachyleniu połaci od 30 do 45 stopni; kierunek głównej kalenicy dachu na budynku mieszkalnym równoległy do frontu budynku).

Obecnie trwają prace nad uzbrojeniem terenu w prąd, wodę, gaz i kanalizację.

Ulica Granatowa to jedna z nowo powstałych ulic położona na jednym z największych wrzesińskich osiedli – Lipówce. W niedalekiej odległości zlokalizowany jest dworzec kolejowy i autobusowy. W pobliżu osiedla znajduje się Jezioro Wrzesińskie oraz park miejski. Atutem lokalizacji oferowanych działek budowlanych jest również bardzo dogodny dojazd do centrum Wrześni, drogi krajowej numer 92 oraz autostrady A2.

Cena 500 PLN / 1 m2

Lista działek budowlanych wielorodzinnych z usługami w ramach oferty Września ul. Granatowa:

  • działka numer 51 (nr geodezyjny 867/51) o powierzchni 4262 m2, 500 PLN / 1 m2, cena 2 131 000 PLN;
  • działka numer 32 (nr geodezyjny 871/32) o powierzchni 3049 m2, 500 PLN / 1 m2, cena 1 524 500 PLN;
  • działka numer 33 (nr geodezyjny 871/33) o powierzchni 2183 m2, 500 PLN / 1 m2, cena 1 091 500 PLN.

Zapraszamy także do zapoznania się z ofertą działek budowlanych wielorodzinnych Września ul. Granatowa, ul. Kryształowa, ul. Kamieni Szlachetnych.

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Wszelkie zawarte w niej opisy, cenniki, rzuty, projekty, wizualizacje, zdjęcia, mapy itp. mają charakter poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Kupującego.