Działki budowlane wielorodzinne Września ul. Granatowa Bezpośrednia sprzedaż

Oferowane działki budowlane wielorodzinne położone na ul. Granatowej w miejscowości Września – zobacz lokalizację .

Z terenu o łącznej powierzchni 14 399 m2 jest możliwość wyboru konkretnej już wydzielonej działki (2338 m2, 2644 m2, 4544 m2, 4873 m2) lub wydzielenia nowej działki o powierzchni od 900 m2 (oraz w miarę możliwości wielokrotność tej powierzchni) aż do 5000 m2.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest to teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 1MW (maksymalna powierzchnia zabudowy – 30% powierzchni działki; maksymalna powierzchnia zabudowy budynkiem mieszkalnym na działce – do 300 m2; minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 25% powierzchni działki; nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; dopuszcza się lokalizację: budynków mieszkalnych wielorodzinnych, garaży wbudowanych w kondygnacji parteru i kondygnacjach podziemnych lub wyłącznie w kondygnacjach podziemnych budynków mieszkalnych; maksymalna wysokość zabudowy budynków mieszkalnych – dopuszcza się nie więcej niż: dwie kondygnacje podziemne, trzy kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe i nie więcej niż 12,0m; obowiązują dachy skośne o nachyleniu połaci od 30 do 45 stopni; kierunek głównej kalenicy dachu na budynku mieszkalnym równoległy do frontu budynku).

Obecnie trwają prace nad uzbrojeniem terenu w prąd, wodę, gaz i kanalizację.

Ulica Granatowa to jedna z nowo powstałych ulic położona na jednym z największych wrzesińskich osiedli – Lipówce. W niedalekiej odległości zlokalizowany jest dworzec kolejowy i autobusowy. W pobliżu osiedla znajduje się Jezioro Wrzesińskie oraz park miejski. Atutem lokalizacji oferowanych działek budowlanych jest również bardzo dogodny dojazd do centrum Wrześni, drogi krajowej numer 92 oraz autostrady A2.

Cena 500 PLN / 1 m2

Lista działek budowlanych wielorodzinnych w ramach oferty Września ul. Granatowa:

  • działka numer 35 (nr geodezyjny 871/35) o powierzchni 2338 m2, 500 PLN / 1 m2, cena 1 169 000 PLN;
  • działka numer 36 (nr geodezyjny 871/36) o powierzchni 4873 m2, 500 PLN / 1 m2, cena 2 436 500 PLN;
  • działka numer 50 (nr geodezyjny 867/50) o powierzchni 2644 m2, 500 PLN / 1 m2, cena 1 322 000 PLN;
  • działka numer 77 (nr geodezyjny 867/77) o powierzchni 4544 m2, 500 PLN / 1 m2, cena 2 272 000 PLN.

Zapraszamy także do zapoznania się z ofertą działek budowlanych wielorodzinnych z usługami Września ul. Granatowa.

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Wszelkie zawarte w niej opisy, cenniki, rzuty, projekty, wizualizacje, zdjęcia, mapy itp. mają charakter poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Kupującego.